Sanering

Vi åtar oss både akuta och planerade saneringsuppdrag. Swoosh har avancerad utrustning för att sanera asbest, olja, fekalier, klotter, fågelskit, PCB samt allmänt utsatta lokaler och ventilationsanläggningar. Vi sanerar även avancerade lokaler som exempelvis tandläkarmottagningar och sjukvårdsinrättningar där farliga vätskor och liknande har hanterats. Swoosh har kraftfulla fordon för vätskesugning och avskiljning samt specialutrustning för tork och avfuktning vid vattenskada.

Så här gör vi

Swoosh utbildade skadetekniker besiktar skadan. Därefter sätter vi in de åtgärder som krävs för att sanera lokalerna på ett optimalt sätt. Våra fordon är utrustade med miljöteknisk utrustning för rengörande högtrycksspolning med hetvatten. Kapaciteten är 650 liter/min och trycket 200 bar. Med våra större kombibilar i miljöklass EURO-6 utför vi högpresterande slamsugning.

I akuta skeden, exempelvis vid översvämningar, kan vi snabbt sätta in sugfordon för att minimera riskerna för följdskador. Lokaler som blivit ansatta av fekalirester och annat, när exempelvis igensatta avlopp rensats, sanerar vi effektivt med bakteriedödande medel från våra spolbilar.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb saneringsinsats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Schaktfri rörrenovering
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning