Swoosh skriver avtal med Storumans kommun

Entreprenaden omfattar två delentreprenader. Det omfattar såväl hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar samt tömning av kommunens slamavskiljare, fettavskiljare samt spoltjänster och tömning av gatubrunnar.

Avtalet gäller 5 år +option på ytterligare 2 år.

Så nu hälsar vi alla som har problem med avloppen kring Storuman välkomna att ringa oss på 0950-10999

Eller maila till: info@swooshsverige.se

Relining i Norge

Vi har avslutat vårt första projekt i Norge, Killarna som varit på plats har genomfört ett strålande bra jobb och kunden är riktigt nöjd!