Lyckad renovering under väg och järnväg

Att renovera ledningar i marken från 1930-talet är ingen lek.

Ännu krångligare blir det om ledningen ligger under en trafikerad väg, plus en järnvägssträcka.

Då passar schaktfri rör-renovering perfekt. Man lagar helt enkelt skadorna inifrån genom att skicka in ett flexibelt foder och skapar på så sätt en ny tät renoverad ledning. Ingen grävning behövs.

Swoosh var med och gjorde jobbet under en av Umeås mest trafikerade vägpunkter och dessutom under Botniabanan.

Läs reportaget om hur det gick här:

Känd företagarprofil gör comeback i välbekant bransch

Andreas Bärgård - Swoosh

Det gick bara inte. Andreas Bärgård, välkänd entreprenör i Mälardalen, kunde inte längre stå emot. Nu har han gjort comeback i branschen han varit verksam i, och älskat, i nästan hela sitt vuxna liv. – Skillnaden mellan att jobba i ett större företag jämfört med ett något mindre som Swoosh är närheten till kunden.

Läs hela artikeln här >>

Krypande saneringsjobb

På Swoosh dyker vi in i alla jobb med gott humör. Inget är för litet, inget för stort.
Här är det en avfallspanna i mellersta Sverige som behöver sanering av det mer närgångna slaget.
Läs mer om alla våra tjänster: https://swooshsverige.se/tjanster/

Skönt slippa gräva av väg och järnväg

Kolla in vår film som visar när vi fick äran att renovera 170 meter spillvattenledning från 30-talet. Den går 6 meter under en av Umeås mest trafikerade vägar, samt vidare under Botniabanan.
När avloppen ligger så här besvärligt till, då kommer verkligen Schaktfri rörrenoveringsteknik till sin rätta.
Alternativet hade varit att gräva av och upp både vägen plus järnvägen.
Swoosh tackar Veidekke och Vakin för förtroendet.

Ny lag om farligt avfall – vi hjälper dig!

I slutet av förra året kom en ny lag som ställer högre krav på den som hanterar farligt avfall. Numera måste uppgifterna alltid inrapporteras direkt till Naturvårdsverkets databas.

Tidigare var det tillräckligt att varje enskilt företag dokumenterade och förvarade dessa uppgifter. Sedan skulle man kunna redovisa dem på begäran av tillsynsmyndigheten.

EU-direktiv och Naturvårdsverkets nya regler innebär att rapporter om farligt avfall ska lagras i ett nationellt register. Den som ansvarar för avfallet måste rapportera dit.

På Swoosh har vi lång erfarenhet av att arbeta med farligt avfall. Vi har också rutiner och system för den här typen av inrapportering. Som kund hos oss kan du få hjälp med detta.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig >>

Snöröjning med sug

Man kan tro att Swoosh bara jobbar med vatten, slam och annat vått. Icke så!

Våra slamsugningsfordon drar i sig mycket mer. Funkar till byggstädning, grus, flis och annat löst material. I stort sett är det bara fantasin som sätter begränsningen.

På vintrarna kör vi snösugning. I norra Sverige har det kommit drivor av snö den senaste tiden. Inte så kul at skotta under taket. Då funkar våra sugbilar perfekt.

Läs mer om alla våra tjänster – vanliga och ovanliga: https://swooshsverige.se/tjanster/