Hur mår din oljeavskiljare?

En oljeavskiljare måste tömmas med regelbundna intervaller. Det ska också genomföras funktionskontroller två gånger per år, kontroller som är lagstadgade och ska dokumenteras.

Dessutom ska oljeavskiljaren besiktigas vart femte år.

Lugn! Vi på Swoosh hjälper dig.

Hos oss finns rätt utrustning och kompetens. Både 5-årsbesktning och halvårskontroller är tjänster som Swoosh utför.