Är du säker på att dräneringen fungerar?

Vi kollar med en kamerabesiktning.

Dräneringsrören runt ditt hus ska vara öppna och rena för att transportera bort vatten på rätt sätt. Sprickor och stopp i dräneringen skapar problem som kan leda till allvarliga vattenskador.

Vatten med anpassat tryck

Swoosh spolar dräneringsrören med vatten under anpassat högt tryck som inte skadar dräneringssystemet. Ofta kan det räcka för att lösa problemet.

Besiktar med kamera

Efter renspolningen gör vi en rörinspektion med kamera, s.k. kamerabesiktning, plus en funktionskontroll. Om det kvarstår problem, eller om vi upptäcker andra fel, får du en tydlig åtgärdsplan och rådgivning kring hur problemen kan lösas.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.