Vi servar industrin med hög miljöteknisk kompetens.

Du får en anpassad underhållsplan.

Driftstopp inom industri och kraftförsörjning förorsakar störningar för mångmiljonvärden varje år. Swoosh har lång erfarenhet av att vara en snabb och pålitlig expert i kritiska saneringssituationer. Vi har jour dygnet runt och våra moderna saneringsfordon kan snabbt vara på plats.

Du får en anpassad underhållsplan

Vårt förebyggande saneringsprogram för industrin skapar långsiktig trygghet. De akuta miljötekniska problemen ska aldrig behöva uppstå. I samarbete med dig som kund tar Swoosh fram en besiktnings- och underhållsplan som innehåller löpande åtgärder, exempelvis rensning av utsatta ytor, förebyggande vakuumsugning, kontroll och rensning av oljeavskiljare, hetvattenspolning och kontroll av avloppssystem. Allt anpassas till din anläggnings särskilda förutsättningar.

Kamerabesiktning

Du får också tillgång till Swoosh rörinspektion med kamera, s.k. kamerabesiktning. Vår expertis kan filma i stammar, smala eller grova rör, under vatten och i trånga passager. Filmerna analyseras och tolkas. Dolda fel eller begynnande problemområden upptäcks i ett tidigt skede. Vi utför besiktning och inspektion med allt från fiberoptik till fjärrstyrda kamerarobotar. Vi gör även vertikalprofilmätning och levererar avvikelseprotokoll. Alla rörtyper mellan 50-500 mm dimensioner kan besiktas. Dokumentationen du får innehåller även stillbilder och digital film.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.