Schaktfri rörrenovering – Eskilstuna

Schaktfri rörrenovering är en kostnadseffektiv lösning för renovering av gamla spill- och dagvattensystem i gatunäten. Metoden kan liknas vid relining i fastigheter och innebär att Swoosh renoverar grova rör utan att gräva. Att slippa gräva för att byta rör kan betyda besparingar på miljontals kronor för uppdragsgivaren.

En tickande bomb

Merparten av många kommuners VA-nät anlades mellan 1950-70 och bedöms av experter till stora delar som en tickande bomb. Åtskilliga mil gamla rör behöver åtgärdas. I en utredning som konsultföretaget Sweco presenterade hösten 2015, beräknas renoveringsbehovet som mycket omfattande i Norrland. Enbart i Västerbotten uppskattades kostnaden till cirka 20 miljarder kronor!

Så här gör vi

I stället för att gräva upp och byta trasiga eller uttjänta rör, skapar vi ett helt nytt rör inuti det gamla. Swoosh metod utförs i flera steg. Först besiktar vi de gamla rören med en kamera och samråder med beställaren. Om det behövs spolar vi rent och därefter dras en så kalla pre-liner ut i botten av röret, det är en slags glidplast. Efter det dras ett förimpregnerat foder in. Fodret blåses upp och exponeras för UV-ljus. En sträcka på 50 meter tar cirka 60 minuter, beroende på fodrets tjocklek. Efter härdning ger metoden ett nytt stenhårt glasfiberrör som samtidigt har en viss flexibilitet för markrörelser. Klart!

Swoosh är en komplett leverantör som utför renovering av både rör/stammar i fastigheter och grövre ledningar i VA-näten. Vi har lång erfarenhet av rörrenovering (relining) i fastigheter samt renovering av lite större samlingsledningar till kommunala huvudledningar. Principen är densamma för schaktfri rörrenovering i gatunäten.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.

Andra tjänster i Eskilstuna

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Fastighetsbesiktning
Sanering
Relining
Avfallshantering