Relining – Lycksele

Relining och avloppsrenovering Lycksele

Många av avloppssystemen i Lycksele med några tiotal år på nacken har gjort sitt. De är inte längre täta och kan orsaka omfattande skador på byggnader innan problemen upptäcks. Med relining får du en snabb, enkel och miljövänlig lösning. Inga mer långdragna, bullriga, smutsiga, kostsamma och kakelkrossande stambyten.

Ett bra alternativ till stambyte

Utan bilning och rivning av väggar eller golv får ni ett helt nytt och fräscht avloppssystem. Stambyten kan kräva flera månaders arbete och utflyttning men relining går så snabbt och smidigt att de boende knappt märker av besöket.

Några dagars tyst och rent arbete är oftast allt som krävs i bostaden. Dessutom är relining vänligare mot miljön eftersom man inte behöver frakta bort eller deponera några gamla rivningsmassor. Vi lämnar dessutom alltid garanti på vårt arbete.

Så gör vi

Genom relining kan vi renovera avloppssystemet inifrån.Vi inspekterar och besiktar dina rör och stammar med särskilt anpassad kamerateknik och utrustning. Vid mindre skador räcker det med en stark och heltäckande beläggning från DaKKi på de existernade rörens insida. Detta säkrar smidig vattengenomströmning. Vid mer omfattande problem kan vi smidigt skapa ett helt nytt rörsystem med Sacpipe innanför de redan existerande rören och stammarna.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.

Andra tjänster i Lycksele

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Fastighetsbesiktning avloppsrör
Industritjänster
Avfallshantering