Sanering – Lycksele

Sanering Lycksele

Vår utrustning kan hantera de flesta saneringsbehov, så som borttagning av klotter och graffiti, rengöring av soprum, fasadtvätt, oljesanering i pannrum, vätskesugning vid översvämningar, avfuktning vid vattenskador. Vi tillhandahåller våra tjänster i Lycksele och närliggande kommuner.

Jour hela dygnet runt

Vi har jour dygnet runt varje dag och med snabb sanering kan ytterligare skador undvikas i många fall. Vi ger dessutom garanti på vårt arbete.

Så går det till

Vi besöker dig med lämpligt fordon med tillhörande miljöteknisk utrustning för rengörande högtrycksspolning med hetvatten. Kapaciteten uppgår till 650 l/min och hela 200 bar. Med våra större kombibilar i miljöklass EURO-5 kan vi också erbjuda högpresterande slamsugning.

Kontakta oss idag för mer information!

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Lycksele

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning avloppsrör
Industritjänster
Relining
Avfallshantering