Stamspolning / Rörspolning – Örnsköldsvik

Rörspolning / Stamspolning i Örnsköldsvik

Om det luktar illa från rören eller om vattnet inte rinner undan är det troligtvis dags för en stamspolning. Annars finns risken att det blir ett ordentligt stopp i rören. I och med att vi idag använder använder mer kemikalier som fastnar i avloppsstammarna ökar risken. Detta får till följd att stammarna får stopp betydligt snabbare idag jämfört med förr. Vi rekommenderar därför stamspolning vart femte till sjätte år.

Stopp i avloppet?

Vi har erfarenheten och kompetensen för alla behov och situationer. Om renovering behövs erbjuder vi den typ av relining (avloppsrenovering) som passar bäst. Om allt redan är i toppskick vinner du den trygga vetskapen om just det. Vid försäljning av fastighet kan du presentera tryggande fakta med ett dokumenterat felfritt avlopps- och dräneringssystem.

Så gör vi

Vi inspekterar rör och stammar med särskilt anpassad kamerateknik. Vid skador ger vi råd och erbjuder lämpliga åtgärder från vårt breda utbud av produkter och tjänster.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Örnsköldsvik

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Sanering
Relining
Avfallshantering