Swoosh relinar på NUS

Swoosh relinar på NUS

Sedan en tid pågår omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå (NUS). Sjukhuset är ett av landets största med ett stort antal byggnader uppförda i olika omgångar, framför allt från 1940-talet och framåt. Det innebär att det finns mängder av avloppsrör och anslutningar både i och utanför byggnaderna.

Swoosh har uppdraget från Västerbottens läns landsting (VLL) att inspektera rörsystemen och vid behov renovera skadade rör och anslutningar. Det handlar om många kilometer rör.

Går försiktigt fram

Uppdraget är en bekräftelse på vår breda erfarenhet och noggrannhet när det gäller arbeten i avancerade miljöer, säger Swoosh vd Mikael Gruffman. I sådana här lokaler finns risken att rester av exempelvis mediciner och kvicksilver fastnat i gamla avlopp och rör. Därför går vi fram mycket försiktigt. När vi renspolar rören, tar vi hand om rensvattnet i särskilda tankar och kontrollerar om det är kontaminerat. Om så är fallet fraktas det till särskild deponi.

Trasiga rör repareras med en smart reliningmetod, som innebär att Swoosh helt enkelt skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet. Handlar det om rör utomhus, dvs gamla spill- och dagvattensystem, används en liknande metod som kallas No Dig – Schaktfri Rörrenovering. Den innebär att Swoosh renoverar grova rör utan att gräva, vilket betyder stora tidsvinster och ekonomiska besparingar jämfört med att gräva upp och byta rören.

Löpande uppdrag

Swoosh har även ramavtal med VLL gällande relining av fastigheternas spill- och dagvattensystem. Det betyder att vi är en part som fortlöpande deltar i projekt vid ombyggnationer eller livstidsförlängningar i fastigheterna. Genom ett tight samarbete med andra entreprenörer på landstinget bidrar Swoosh till att med minsta möjliga störningar renovera gamla uttjänta system med unika reliningmetoder i landstingets fastigheter, säger Mikael Gruffman.

Foto: Jan Alfresson, VLL.