Bra drag för ventilationsrenovering

Swoosh har sedan en tid etablerat ytterligare ett affärsområde –  kanaltätning av gamla ventilationssystem.

– Behovet är stort och vi får nya förfrågningar hela tiden. Läckande ventilationskanaler släpper ut massor av värme vilket både är en miljöbov och kostar pengar, säger Roger Vikström (bilden) verksamhetschef vid Swoosh Sverige.

Det är dagens miljömedvetenhet, i kombination med åldrande hus, som skapat stor efterfrågan på täta och energismarta ventilationssystem. Och att renovera redan befintliga kanaler är en relativt enkel och billig åtgärd jämfört med att riva och bygga om. Investeringen betalar sig på cirka fyra år.

Läckande kanal före och efter renovering.

– Jobbet utförs med små störningar för de boende. Istället för att riva gamla tegel-, betong- eller eternitkanaler som innehåller asbest, gör vi en infodring och tätar kanalerna på plats. De får en helt tät och brandklassad insida med funktion som ett nytt rör, säger Roger Vikström.

Kanaltätning av ventilationssystem är besläktat med relining av avloppsledningar. En tjänst som Swoosh hållit på med i drygt tio år.

– Principen är densamma. Vi installerar ett foder av kevlarliknande material och impregnerar det sedan med en miljösäker massa som får härda. Ytan blir tät och stabil, men klarar ändå rörelser och eventuella sättningar i ett gammalt hus.

Läckande ventilationskanaler är ett stort och dyrt problem. Enligt en undersökning beställd av Energimyndigheten, är det hela 80 procent av landets ventilationskanaler som läcker. Ökade myndighetskrav, bland annat s.k. OVK-besiktningar, har satt fokus på bland annat dessa problem i äldre fastigheter. Ett undermåligt ventilationssystem måste åtgärdas för att klara en OVK-besiktning. Det skapar en marknad som Swoosh känner trycker ifrån.

Läs mer >>