Förnyat förtroende i Lycksele

Sedan fyra år tillbaka har Swoosh uppdraget i Lycksele kommun att tömma slambrunnar och genomföra rörinspektioner i gatunätet.

Nyligen förnyades uppdraget för ytterligare fyra år. Det kompletterades dessutom med uppdraget att tömma olje- och fettavskiljare samt transporter av farligt avfall.