Juvelen är Uppsalas nya pärla

Nyligen anlitades Swoosh vid slutbesikningen av Uppsalas nya landmärke; Juvelen. Den arkitektoniskt spektakulära byggnaden är det första som möter resenärerna när tågen rullar in till stadens resecentrum.

Det är Skanska som uppfört Juvelen, skapad av Utopia arkitekter. Byggnaden är 7,5 våningar hög och innehåller ytor för kontor, handel och restauranger. Hållbarhetsarbetet kring byggnaden håller världsklass och fastigheten har de högsta miljöcertifieringarna. Taket täcks dels av elproducerande solceller dels av växtlighet, så kallat sedumtak. Det ”gröna taket” isolerar och skyddar vid häftiga regn.

Läs mer om Juvelen >>