Ny lag om farligt avfall – vi hjälper dig!

I slutet av förra året kom en ny lag som ställer högre krav på den som hanterar farligt avfall. Numera måste uppgifterna alltid inrapporteras direkt till Naturvårdsverkets databas.

Tidigare var det tillräckligt att varje enskilt företag dokumenterade och förvarade dessa uppgifter. Sedan skulle man kunna redovisa dem på begäran av tillsynsmyndigheten.

EU-direktiv och Naturvårdsverkets nya regler innebär att rapporter om farligt avfall ska lagras i ett nationellt register. Den som ansvarar för avfallet måste rapportera dit.

På Swoosh har vi lång erfarenhet av att arbeta med farligt avfall. Vi har också rutiner och system för den här typen av inrapportering. Som kund hos oss kan du få hjälp med detta.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig >>