Swoosh relinar på NUS

Swoosh relinar på NUS

Sedan en tid pågår omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå (NUS). Sjukhuset är ett av landets största med ett stort antal byggnader uppförda i olika omgångar, framför allt från 1940-talet och framåt. Det innebär att det finns mängder av avloppsrör och anslutningar både i och utanför byggnaderna.

Swoosh har uppdraget från Västerbottens läns landsting (VLL) att inspektera rörsystemen och vid behov renovera skadade rör och anslutningar. Det handlar om många kilometer rör.

Går försiktigt fram

Uppdraget är en bekräftelse på vår breda erfarenhet och noggrannhet när det gäller arbeten i avancerade miljöer, säger Swoosh vd Mikael Gruffman. I sådana här lokaler finns risken att rester av exempelvis mediciner och kvicksilver fastnat i gamla avlopp och rör. Därför går vi fram mycket försiktigt. När vi renspolar rören, tar vi hand om rensvattnet i särskilda tankar och kontrollerar om det är kontaminerat. Om så är fallet fraktas det till särskild deponi.

Trasiga rör repareras med en smart reliningmetod, som innebär att Swoosh helt enkelt skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet. Handlar det om rör utomhus, dvs gamla spill- och dagvattensystem, används en liknande metod som kallas No Dig – Schaktfri Rörrenovering. Den innebär att Swoosh renoverar grova rör utan att gräva, vilket betyder stora tidsvinster och ekonomiska besparingar jämfört med att gräva upp och byta rören.

Löpande uppdrag

Swoosh har även ramavtal med VLL gällande relining av fastigheternas spill- och dagvattensystem. Det betyder att vi är en part som fortlöpande deltar i projekt vid ombyggnationer eller livstidsförlängningar i fastigheterna. Genom ett tight samarbete med andra entreprenörer på landstinget bidrar Swoosh till att med minsta möjliga störningar renovera gamla uttjänta system med unika reliningmetoder i landstingets fastigheter, säger Mikael Gruffman.

Foto: Jan Alfresson, VLL.
Swoosh bistod räddningstjänsten vid brand

Swoosh bistod räddningstjänsten vid brand

Lördag 21 januari brann det i BioEndevs sågspånslager i Holmsund utanför Umeå. Företaget arbetar bl.a. med tillverkning av pellets. Fem enheter från räddningstjänsterna i Umeå och Holmsund arbetade länge med att få branden under kontroll och hindra spridning till andra lokaler.

Vid midnatt fanns en av Swoosh torrsugningsbilar på plats (se bilden) för att bistå räddningstjänsten. Med torrsugens höga kapacitet, sög vi bort mellan 50-75 kubikmeter sågspån som placerades utanför byggnaden. Det var ett effektivt sätt att få ytterligare kontroll och förhindra spridning av branden.

Jour-öppet alla helger: God Jul & Gott Nytt År

Swoosh önskar alla kunder, samarbetspartners och medarbetare en riktigt skön och vilsam jul- och nyårshelg. Kom ihåg att Swoosh alltid har jour, dygnet runt alla dagar året om. Vid en akut skada ska du aldrig tveka att ringa oss. Swoosh finns här för dig.

154 lägenheter i Liljeholmen

Just nu pågår slutfasen av ett stort relininguppdrag på uppdrag av BRF Reservoaren i Nybohov/Liljeholmen i Stockholm. Det är 154 lägenheter plus lokaler som stamrenoverats.

Uppdraget har löpt smidigt och i dagarna blev samtliga lägenheter klara. Återstår arbeten med en del bottenplattor.

Nya lokaler vid Arlanda

Swoosh i Mälardalen flyttar under december 2016 till nya fräscha lokaler i Måby, Arlanda.

Det ger ett strategiskt läge vid E4:an för att kunna leverera snabb och effektiv service i Mälardalen.

Förnyat förtroende i Lycksele

Sedan fyra år tillbaka har Swoosh uppdraget i Lycksele kommun att tömma slambrunnar och genomföra rörinspektioner i gatunätet.

Nyligen förnyades uppdraget för ytterligare fyra år. Det kompletterades dessutom med uppdraget att tömma olje- och fettavskiljare samt transporter av farligt avfall.

Stamspolning på hög nivå

Stamspolning på hög nivå

Att stamspola avloppen rena i S:t Eriks Torn 1 och 2 var ett annorlunda och intressant uppdrag för Swoosh i Mälardalen. De charmiga byggnaderna är drygt 40 meter höga och ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Swoosh skriver avtal med Storumans kommun

Entreprenaden omfattar två delentreprenader. Det omfattar såväl hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar samt tömning av kommunens slamavskiljare, fettavskiljare samt spoltjänster och tömning av gatubrunnar.

Avtalet gäller 5 år +option på ytterligare 2 år.

Så nu hälsar vi alla som har problem med avloppen kring Storuman välkomna att ringa oss på 0950-10999

Eller maila till: info@swooshsverige.se

Relining i Norge

Vi har avslutat vårt första projekt i Norge, Killarna som varit på plats har genomfört ett strålande bra jobb och kunden är riktigt nöjd!