Swoosh bistod räddningstjänsten vid brand

Swoosh bistod räddningstjänsten vid brand

Lördag 21 januari brann det i BioEndevs sågspånslager i Holmsund utanför Umeå. Företaget arbetar bl.a. med tillverkning av pellets. Fem enheter från räddningstjänsterna i Umeå och Holmsund arbetade länge med att få branden under kontroll och hindra spridning till andra lokaler.

Vid midnatt fanns en av Swoosh torrsugningsbilar på plats (se bilden) för att bistå räddningstjänsten. Med torrsugens höga kapacitet, sög vi bort mellan 50-75 kubikmeter sågspån som placerades utanför byggnaden. Det var ett effektivt sätt att få ytterligare kontroll och förhindra spridning av branden.