Swoosh expanderar i Mälardalen

Nu finns vi i Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs

– Efterfrågan på våra tjänster växer. Därför tar vi ytterligare steg tillsammans med Andreas Bärgård, en kunnig och seriös partner som kan de lokala förutsättningarna i Enköping, Västerås, Eskilstuna och Strängnäs, säger Swoosh grundare Mikael Gruffman.

Swoosh har 100-talet anställda, omsätter cirka 100 miljoner kronor och levererar avancerade tjänster inom sanering, stamrenovering, högtrycksspolning, rör-inspektion, rådgivning och förebyggande åtgärder. Sedan starten i Umeå 2007 har Swoosh  vuxit till en stark aktör i Norrland med verksamhet även i Stockholm/Uppsala-området. Och nu växer man alltså ytterligare i Mälardalen.

  I det nya dotterbolaget är det Andreas Bärgård (bilden) som blir delägare och vd för Swoosh Mälardalen. Han är en välkänd profil i saneringsbranschen med drygt 20 års erfarenhet inom miljöservice. Först som delägare i Bärgård & Söner och därefter 10 år inom Ragn-Sells.

– Det känns inspirerande att få driva eget igen tillsammans med Swoosh kunniga branschmänniskor, säger Andreas. Vi har samma tankar om närhet till kunden och att bygga företaget på genuin kunskap och serviceanda. Jag har under en längre tid drömt om att få leda just denna typ av verksamhet på hemmaplan igen, så vi har faktiskt redan smygstartat.

– Vi satsar långsiktigt i Mälardalen och jag räknar med att vi kommer behöva nyanställa fem till tio personer under 2018.

Nära kunden

– När vi expanderar till nya områden gör vi det genom lokalägda dotterbolag och med ledande personer som kan branschen. Andreas Bärgård har varit med länge och vet vad serviceanda innebär. Det är viktigt med en lokal känsla för företaget och kunskap om regionala förutsättningar, sedan bistår vi med utbildning, teknisk expertis och erfarenhet, säger Mikael Gruffman.