Swoosh tömmer i Robertsfors

Swoosh tömmer i Robertsfors

Robertsfors kommun har skrivit kontrakt med Swoosh gällande slamtömning i kommunen. Kontraktet är 3-årigt (fr.o.m. 1 juni 2017) och kan därefter förlängas med ytterligare 2 år.