Trångt – men det blir tätt i ventilationsrören

Läckande ventilationsrör är ett problem i många hus. Dålig lukt och värmeförluster kostar pengar och minskar trivseln.

Det finns dock en enkel lösning: Kanaltätning. Vi drar helt enkelt in ett nytt ytskikt i den befintliga anläggningen. På bilden ser du hur slätt och fint det blir. Dimensionsövergångar är inget problem.

  Ja… lite trångt kan det bli, som synes på den översta bilden från ett av våra jobb nyligen, men betydligt enklare och mer kostnadseffektivt än att riva och bygga nytt.

Läs mer >>