Relining

Relining är ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla rör- och avloppssystem. Swoosh skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet. Jämfört med ett traditionellt stambyte är relining smidigt och har betydligt mindre miljöpåverkan. Dessutom kan alla i fastigheten bo kvar under tiden arbetet utförs.

 

Stopp i avloppet kan vara första tecknet på att dina rör behöver kontrolleras och kanske även renoveras. Ett hyreshus eller en villa som varit med ett tag kan ha avloppsrör och stammar med flera små eller stora skador. Skadade och rostiga rör kan börja läcka och orsaka vattenskador i fastigheten och det kan ta tid innan problemen upptäcks.

Alla kan bo kvar och rören blir som nya

Relining är ett effektivare och billigare alternativ att renovera stammar än ett traditionellt stambyte. Metoderna är beprövade, kontrollerade och trygga. Swoosh har lång erfarenhet och expertkunskap inom detta fackområde. Mindre punktlagningar är möjliga ibland, men i de flesta fall är en helrenovering säkrare och mest kostnadseffektivt. Relining innebär att avlopps- eller dagvattenrören först rensas och inspekteras, därefter får rören en ny insida av plast. När reliningen är klar har man ett rörsystem med samma hållfasthet och funktion som nya rör. Arbetet är tidseffektivt och hyresgästerna kan bo kvar hela tiden. Vi lämnar självklart garanti på arbetet.

Beprövad och certifierad teknik

Under 30 års tid har 100 000-tals bostäder fått avloppen renoverade genom olika typer av relining. Vilken metod vi använder beror på typ av rörsystem och material. Metoderna skapar antingen en ny beläggning i befintliga rör eller infodrar rören med ett epoxiimpregnerat foder. Swoosh har erfarenhet att bedöma vilken metod som passar bäst beroende på förutsättningarna i varje enskilt fall. Vi är dessutom medlemmar i branschföreningen BRIF, vilket betyder att våra metoder och utföranden kontrolleras årligen av det oberoende institutet RISE. Vi erbjuder material som certifierats enligt RISE certifieringsregel CR072.

Beläggningsmetoder

Oaktat vilken metod som vi använder, så ren-görs rören först och slipas rena från rost och beläggningar. Det ger oss möjlighet att besiktiga konditionen på de gamla rören och avgöra vilken metod som är lämplig. När rören beläggs med en ny yta, sprutar och belägger vi rörens insida med antingen epoxiplast eller glasförstärkt styrenfri polyesterplast. Det ger en slät och tät insida utan skarvar.

 

Våra Tjänster

Efter härdning bildas en ny stark och tät yta på insidan av de gamla rören. Vi besiktigar och dokumenterar det färdiga resultatet för att säkerställa en hög kvalitet på den färdiga reliningen. Metoden förlänger livslängden på det gamla avloppssystemet med många år.

Infodring av rör

Infodring av rör med epoxiimpregnerade textila foder, kallas ofta för ”strumpmetoden”. Den innebär att om rören har stora skador eller rör-materialet så kräver (t.ex. betong eller keramik), så skapar vi nya plaströr inuti de befintliga. Ett textilt epoxifoder installeras med tryckluftsteknik. När fodret härdat bildas ett självbärande skarvfritt plaströr som är helt oberoende av det befintliga rörsystemet. Det spelar därför ingen roll om det finns skador, sprickor eller hål i de gamla rören. Vi kan också installera grenfoder i anslutande ledningar. Hållfastheten och den tekniska livslängden är densamma som nya plaströr, dvs minst 50 år.

Punktlagning som tätar enstaka hål

Vid enstaka mindre hål eller skador kan vi utföra punktlagningar. Men finns mer omfattande skador, eller om avloppssystemet är i allmänt dåligt skick, är det oftast säkrare och långsiktigt bättre med en heltäckande relining.

UV-Relining

Swoosh ligger alltid i framkant med ny och modern teknik. Vid installation av strumpfoder har vi tekniken att göra installationen både säkrare och snabbare med hjälp av UV-Relining. Då härdas fodret med ultraviolett ljus i samband med installationen. Ett UV-tåg går genom strumpfodret och detta härdar röret omgående. Med denna metod minimeras avstängningstiden på avloppet och kvaliteten säkerställs.

 

Du får alltså ett helt nytt avloppssystem.

Relining Foder

Före och efter relining med foder.

Beläggning med Polyester/Epoxi

Före och efter relining med beläggningsmetod.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning