Stamspolning / Rörspolning

Kluckande ljud från avloppen är tidiga tecken på att det är dags för en stamspolning, dvs en rejäl avloppsrensning som spolar rent rören i fastigheten. Swoosh gör dessutom alltid en rörinspektion med kamera för att säkerställa att problemen inte kvarstår.

Bristande avloppsunderhåll är ofta en dold källa till akuta problem. Matfett, hudavlagringar och tvålrester med mera, sedimentar igen rören och orsakar dålig avrinning. Swoosh har lång erfarenhet och expertkunskap från rör- och stamarbeten i hyresfastigheter/bostadsrätter och enskilda villor.

Avancerade spolbilar

En stamspolning/rörspolning är lösningen. Många gånger räcker det med att rensa avloppet på detta effektiva sätt med hetvattenspolning under högt tryck. Vi har avancerade spolbilar i olika storlekar för både små och stora uppdrag. Att lägga in stamspolning av fastigheten (s.k. fastighetsspolning) i den löpande underhållsplanen är en effektiv försäkring mot vattenskador.

Först besiktar vi vilka rör och stammar det gäller i samverkan med beställaren. Därefter gör vi en avisering till alla hyresgäster om vilken tid och datum jobbet kommer att utföras, så att den som vill kan vara hemma och öppna åt oss och närvara när jobbet utförs. I annat fall går vi på egen hand in med huvudnyckel.

Kamerabesiktning ingår

Vi använder en liten spolbil med hetvatten för stamspolning. Vi har både större kombibilar i miljöklass EURO-6 samt små, smidiga och miljöklassade spolbussar med god framkomlighet. Efter hetvattenspolning genomför vi en egenkontroll med kamera för att säkerställa att rören ser bra ut och att det inte finns skador som gör att problemen kan återkomma. Om skador eller annat upptäcks så kan vi erbjuda en större utredning med STVF-protokoll samt åtgärdsförslag utefter resultat (relining).

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en tidig insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Torrsugning / Vakuumsugning