Torrsugning / Vakuumsugning

Swoosh sugtekniska system kan användas i en mängd olika sammanhang – både för vätskor och torra material, även grova saker som krossad betong och makadam. Systemet kan till och med användas för takskottning. Eftersom sugbilen har en lång slang kommer man åt materialet även i trånga utrymmen som vind- och källarutrymmen.

Swoosh sugtekniska system räddar källare och andra utrymmen från allvarliga följdskador vid översvämningar (se Slamsugning). Torrsugning / Vakuumsugning innebär att Swoosh effektiva sugfordon kan fungera som ”städpatrull” på exempelvis byggen och industrier.

Allt från aska till krossad betong

Våra större kombibilar i miljöklass EURO-6 suger upp både lätta och tunga material samt krossrester med en diameter på upp till 20 cm. Swoosh sugfordon har städat bort material som aska, krossad betong, sand, sågspån, taksingel, isolering, lösull, kutterspån, trossbotten, blästersand, lecasten, pellets, stenmjöl och snö.

Frilägg eller sänk källargolvet

Den här metoden kan också användas för att frilägga skadade avloppsrör under befintliga byggnader. Vi suger oss in under betongplattan och skapar ett utrymme för att genomföra reparationen. Lågt i tak i källaren? Swoosh suger bort material och därmed går det att sänka källargolvet. Som synes är det i stort sett bara fantasin som sätter gränserna för vad sugbilarna kan åstadkomma. Utmana oss gärna!

Torrsugning är oftast planerade uppdrag där vi först, tillsammans med kunden, har besiktat platsen och valt ett lämpligt sugfordon för insatsen. Dessutom finns en plan för avtransport och eventuell deponi av miljöfarliga avfall. Vi samarbetar med seriösa lokala deponiföretag, för kortast möjliga transportvägar.

Blås in material

Systemet går också att använda omvänt, dvs för att blåsa in material och återfylla tomrum. Ta exemplet där vi frilade skadade rör under en betongplatta. När reparationen är klar blåser vi tillbaka fyllnadsmaterial och återställer området i rätt skick.

Inblåsning kan användas för många typer av uppdrag och material som exempelvis rundsten, singel, lecasten, pellets, makadam och aktivt kol i reningsverk.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en tidig insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning