Rörinspektion med kamera

En rörinspektion med avancerad kamerateknik från Swoosh ger en tydlig bild över rörens och stammarnas skick. Rörinspektion med kamera, ibland kallat tv-inspektion, innebär att vi kan filma avlopp och rör både inomhus och utomhus (spillvatten, dagvatten, dräneringar och VA-rör i gatunätet).
Rörinspektionen ger svar på vilka åtgärder som är nödvändiga. Kanske räcker det med att spola avloppet, kanske krävs en omfattande relining. Ett kamerainspekterat avloppssystem är en trygghet.

Swoosh har ett flertal inspektionsbussar med avancerad och fjärrstyrd kamerautrustning. Vi besiktar alla dimensioner från 50 mm till 1,6 meter.

Även anslutande rör

Kameran fokuserar på hela rörets insida 360° och i systemet ingår även en satellitkamera som kan inspektera anslutande rör och kopplingar. Från kommunens huvudledning kan vi alltså svänga av och filma den privata villaägarens avloppsanslutning. Vi använder också en lasermätningsteknik för att kontrollera rörens ovalitet (rundhet), dvs om det exempelvis finns inbuktningar i röret pga stenar eller dylikt.

Resultatet av rörinspektionen sparas digitalt. Du har alltså tillgång till film och dokumentation av rörens skick och kan göra jämförelser över tid. Rörinspektion med kamera är en relativt enkel, snabb och billig åtgärd, särskilt jämfört med vad en vattenskada kostar i både tid och pengar.

Pengar att spara

Med rörinspektion från Swoosh får du en tydlig bild över rörens och stammarnas skick. Du får också råd om lämpliga åtgärder ifall det finns små eller stora skador. Med kontinuerlig koll på avloppsrören kan du spara stora summor eftersom brister upptäckas innan rören går sönder helt.

Swoosh kameraoperatörer är auktoriserade rörinspektörer och utbildade via STVF (Sveriges TV‑inspektionsföretag, som ingår i den Skandinaviska organisationen SSTT).

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb åtgärd eller tidig besiktning av ett problem, minska risken för bestående skador i det långa loppet. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning