Farligt avfall

Sedan 1 november 2020 har kraven ökat på inrapportering och spårbarhet av farligt avfall.

EU-direktiv och Naturvårdsverkets nya regler innebär att rapporter om farligt avfall ska lagras i ett nationellt register. Den som lämnar ifrån sig farligt avfall är numera skyldig enligt lag att rapportera detta till Naturvårdsverket.

Eget arkiv räcker inte längre

Tidigare var det tillräckligt att varje enskilt företag dokumenterade och förvarade dessa uppgifter, och att man kunde redovisa dem på begäran av tillsynsmyndigheten.

Numera måste uppgifterna alltid inrapporteras till Naturvårdsverkets databas.

Vad är farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

I ett vanligt hushåll eller på ett företag kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel, lysrör och växtskyddsmedel.

Swoosh ser till att det blir rätt

Mängder av avfall definieras som ”farligt”. Det finns också många lagar och regler att hålla reda på vad gäller det nya rapportsystemet.

På Swoosh har vi lång erfarenhet av att arbeta med farligt avfall. Vi har rutiner och system för den här typen av inrapportering. Som kund hos oss kan du få hjälp med detta.

Via en fullmakt tar vi ansvar för att din inrapportering följer gällande regler.

Kontakta oss så sköter vi rapporterna

Ta kontakt med något av våra lokalkontor, så berättar vi mer om hur din verksamhet får kontroll över inrapporteringen till Naturvårdsverket på ett effektivt och korrekt sätt.

Till kontaktsidan >>

Här kan du läsa Avfallsförordningen >>

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Välkommen till Swoosh Östersund
Välkommen till Swoosh i Skellefteå
Hör du kluckande ljud från duschen och vasken?
Integritetspolicy
Entreprenörssjäl tillbaka i branschen – ska göra skillnad för kunderna i Mälardalen
Jobba här
Spolbilsoperatör till Skellefteå
Spolbilstekniker till Mälardalen
VVS-Montör Stockholm
Spolbilsoperatör/Chaufför Söderhamn
Senior Löneadministratör till Swoosh
Spolbilstekniker + ADR Sundsvall
Rörinspektör Sundsvall
Spolbilschaufför Luleå
Spoltekniker/Chaufför Gävle
Spoltekniker/Chaufför Fagersta
Spolbilschaufför till Skellefteå
Spoltekniker / Spolbilschaufför, Swoosh Öst.
Transportledare, Umeå
Rörinspektör Örnsköldsvik
Kontakt
Umeå
Kanaltätning - Umeå
Slamsugning - Umeå
Oljeavskiljare - Umeå
Torr / vacuumsugning - Umeå
Rörinspektion med kamera - Umeå
Stamspolning / Rörspolning - Umeå
Fastighetsbesiktning - Umeå
Industritjänster - Umeå
Relining - Umeå
Avfallshantering - Umeå
Arvidsjaur
Eskilstuna
Slamsugning - Eskilstuna
Oljeavskiljare - Eskilstuna
Torr / vacuumsugning - Eskilstuna
Rörinspektion med kamera - Eskilstuna
Stamspolning / Rörspolning - Eskilstuna
Fastighetsbesiktning - Eskilstuna
Sanering - Eskilstuna
Relining - Eskilstuna
Avfallshantering - Eskilstuna
Fagersta
Gävle
Luleå
Slamsugning - Luleå
Oljeavskiljare - Luleå
Torr / vacuumsugning - Luleå
Rörinspektion med kamera - Luleå
Stamspolning / Rörspolning - Luleå
Fastighetsbesiktning - Luleå
Industritjänster - Luleå
Relining - Luleå
Avfallshantering - Luleå
Lycksele
Slamsugning - Lycksele
Oljeavskiljare - Lycksele
Torr / vacuumsugning - Lycksele
Rörinspektion med kamera - Lycksele
Stamspolning / Rörspolning - Lycksele
Fastighetsbesiktning avloppsrör - Lycksele
Industritjänster - Lycksele
Relining - Lycksele
Avfallshantering - Lycksele
Norrtälje
Slamsugning - Norrtälje
Oljeavskiljare - Norrtälje
Torr / vacuumsugning - Norrtälje
Stamspolning / Rörspolning - Norrtälje
Rörinspektion med kamera - Norrtälje
Relining - Norrtälje
Avfallshantering - Norrtälje
Skellefteå
Slamsugning - Skellefteå
Oljeavskiljare - Skellefteå
Torr / vacuumsugning - Skellefteå
Rörinspektion med kamera - Skellefteå
Stamspolning / Rörspolning - Skellefteå
Fastighetsbesiktning - Skellefteå
Industritjänster - Skellefteå
Sanering - Skellefteå
Relining - Skellefteå
Avfallshantering - Skellefteå
Skövde
Stockholm
Slamsugning - Stockholm
Oljeavskiljare - Stockholm
Torr / vacuumsugning - Stockholm
Rörinspektion med kamera - Stockholm
Stamspolning / Rörspolning - Stockholm
Sanering - Stockholm
Relining - Stockholm
Fastighetsbesiktning - Stockholm
Avfallshantering - Stockholm
Stockholm Industri
Sundsvall
Slamsugning - Sundsvall
Oljeavskiljare - Sundsvall
Torr / vacuumsugning - Sundsvall
Rörinspektion med kamera - Sundsvall
Stamspolning / Rörspolning - Sundsvall
Fastighetsbesiktning - Sundsvall
Industritjänster - Sundsvall
Relining - Sundsvall
Avfallshantering - Sundsvall
Enköping
Slamsugning - Enköping
Oljeavskiljare - Enköping
Torr / vacuumsugning - Enköping
Rörinspektion med kamera - Enköping
Stamspolning / Rörspolning - Enköping
Fastighetsbesiktning - Enköping
Sanering - Enköping
Relining - Enköping
Avfallshantering - Enköping
Kalmar
Arlanda/Märsta
Uppsala
Slamsugning - Uppsala
Oljeavskiljare - Uppsala
Torr / vacuumsugning - Uppsala
Rörinspektion med kamera - Uppsala
Sanering - Uppsala
Stamspolning / Rörspolning - Uppsala
Fastighetsbesiktning - Uppsala
Relining - Uppsala
Avfallshantering - Uppsala
Växjö
Västerås
Slamsugning - Västerås
Oljeavskiljare - Västerås
Torr / vacuumsugning - Västerås
Rörinspektion med kamera - Västerås
Stamspolning / Rörspolning - Västerås
Fastighetsbesiktning - Västerås
Sanering - Västerås
Relining - Västerås
Avfallshantering - Västerås
Hudiksvall
Söderhamn
Jönköping
Kiruna
Göteborg
Norrköping
Kristianstad
Malmö
Katrineholm
Borlänge
Linköping
Motala
Örnsköldsvik
Slamsugning - Örnsköldsvik
Oljeavskiljare - Örnsköldsvik
Torr / vacuumsugning - Örnsköldsvik
Rörinspektion med kamera - Örnsköldsvik
Stamspolning / Rörspolning - Örnsköldsvik
Fastighetsbesiktning - Örnsköldsvik
Industritjänster - Örnsköldsvik
Sanering - Örnsköldsvik
Relining - Örnsköldsvik
Avfallshantering - Örnsköldsvik
Östersund
Fi
Om oss
Våra erbjudanden
Relina avloppet så slipper du riva fastigheten.
Är du säker på att dräneringen fungerar?
Det som tar enorm tid för dig...
Ett läckande avlopp är en katastrof.
Har du dålig avrinning i duschen?
Hör du kluckande ljud i vasken?
Vi servar industrin med hög miljöteknisk kompetens.
Våra tjänster
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning