Avfallshantering – Luleå

Avfallshantering Luleå

Vid saneringar, slamsugningar och andra tillfällen uppstår ett behov av frakt och hantering av avfall. Vi tar hand om den typen av avfall från Luleå och omkringliggande kommuner.

Miljöhänsyn i fokus

Största möjliga miljöhänsyn är mycket viktigt för oss, vilket fokus innebär att vi alltid strävar efter så korta fraktsträckor och så omfattande återvinning av omhändertaget avfall som möjligt.

Så gör vi

Vi tar hand om avfallet och fraktar det till närmaste plats för återvinning eller destruktion enligt miljövänlig princip.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Luleå

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Sanering
Relining