Oljeavskiljare – Lycksele

Swoosh Lycksele – Tömma din Oljeavskiljare

Kontakta oss så ser vi till att tömma din oljeavskiljare och ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt. Självklart gör vi detta till bästa möjliga pris med våra effektiva slamsugnings- ADR-bilar.
Vi tömmer oljeavskiljare i exempelvis industrifastigheter, bilverkstäder, parkeringshus, tvätthallar, bilfirmor och större garage

5-Års-besiktning oljeavskiljare

Vi är även ackrediterade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR:s standard för säkerhet och avfallshantering. Vi kontrollerar att filter, (koalesatorfilter) som utsätts för stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade, om så är fallet kan vi rengöra dem eller byta ut dem.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Lycksele

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning avloppsrör
Industritjänster
Sanering
Relining
Avfallshantering