Avfallshantering – Norrtälje

Avfallshantering Norrtälje

Vid saneringar, slamsugningar och andra tillfällen uppstår behovet av frakt och hantering av avfall. Detta är något vi på Swoosh i Norrtälje kan hjälpa dig med. Vi tar hand om den här typen av avfall från hela Norrtälje med omnejd.

Miljöhänsyn är vårt fokus

Vi arbetar alltid med största möjliga miljöhänsyn i fokus, vilket innebär att vi strävar efter kortast möjliga fraktsträckor och största möjliga återvinning av avfallet vi tar hand om.

Så gör vi

Vi tar hand om avfallet och fraktar det kortast möjliga avstånd för återvinning eller destruktion enligt miljövänliga principer.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Norrtälje

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Stamspolning / Rörspolning
Rörinspektion med kamera
Sanering
Relining