Oljeavskiljare – Norrtälje

Swoosh Norrtälje kan tömma din Oljeavskiljare

Om du har en oljeavskiljare och är i behov av att tömma den kan Swoosh Umeå stå till tjänst. Kontakta oss så ser vi till att tömma din oljeavskiljare och ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt. Självklart gör vi detta till bästa möjliga pris med våra effektiva slamsugnings- ADR-bilar.
Vi tommer oljeavskiljare i exempelvis industrifastigheter, bilverkstäder, parkeringshus, tvätthallar, bilfirmor och större garage

5-Års-besiktning oljeavskiljare

Vi är även ackrediterade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR:s standard för säkerhet och avfallshantering. Vi kontrollerar att filter, (koalesatorfilter) som utsätts för stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade, om så är fallet kan vi rengöra dem eller byta ut dem.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.

Andra tjänster i Norrtälje

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Stamspolning / Rörspolning
Rörinspektion med kamera
Relining
Avfallshantering