Avfallshantering – Skellefteå

Vid saneringar, slamsugningar och andra arbeten uppstår ofta ett behov av frakt och hantering av avfall. Vi tar hand om den här typen av avfall från hela Skellefteå med omnejd åt dig.

Miljöhänsyn i fokus

Vi tar största möjliga hänsyn till mijön, vilket innebär att vi alltid strävar efter kortast möjliga fraktsträckor och största möjliga återvinning av omhändertaget avfall.

Så gör vi

Vi tar hand om ditt avfall och fraktar det kortast möjliga sträcka för återvinning eller destruktion enligt miljövänliga principer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Skellefteå

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Sanering
Relining