Oljeavskiljare – Skellefteå

Tömma oljeavskiljare i Skellefteå

Om du har en oljeavskiljare och är i behov av att tömma den kan vi hjälpa dig. Kontakta oss så ser vi till att tömma din oljeavskiljare utan problem. Sedan tar vi hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt samt till bästa möjliga kostnad för dig med våra effektiva ADR-bilar för slamsugning.

5-Års-besiktning av din oljeavskiljare

Vi har även ackreditering för besiktning av oljeavskiljare från STOR, och möter deras standard. Vi kontrollerar att filter, (koalesatorfilter) som upptar stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade, isåfall kan vi rengöra dem eller byta ut dem.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Skellefteå

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Sanering
Relining
Avfallshantering