Avfallshantering – Stockholm

Vi tar hand om ditt avfall

Vid saneringar, slamsugningar och andra liknande arbeten uppstår ett behov av frakt och hantering av avfall. Vi tar hand om den här typen av avfall från hela Stockholm med omnejd.

Miljön i fokus

Vi tar största möjliga hänsyn till miljön i vårt arbete, vilket innebär att vi alltid strävar efter kortast möjliga fraktsträckor och största möjliga återvinning av omhändertaget avfall.

Så gör vi

Vi tar hand om ditt avfall och fraktar det kortast möjliga avstånd för miljövänlig återvinning eller destruktion.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Stockholm

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Sanering
Relining
Fastighetsbesiktning