Oljeavskiljare – Stockholm

Vi Tömmer Oljeavskiljare i Stockholm

Om du har en oljeavskiljare som är i behov av tömning kan du kontakta oss, så ser vi till att tömma din oljeavskiljare.  Sedan tar vi hand om avfallet. Detta tar vi omhand på ett miljöriktigt sätt med våra effektiva Slamsugnings ADR-bilar, samt till bästa möjliga kostnad för dig.

5-Års-besiktning oljeavskiljare

Vi är även ackrediterade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR:s standard för säkerhet och avfallshantering. Vi kontrollerar att filter, (koalesatorfilter) som utsätts för stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade, om så är fallet kan vi rengöra dem eller byta ut dem.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Stockholm

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Sanering
Relining
Fastighetsbesiktning
Avfallshantering