Oljeavskiljare – Sundsvall

Tömma Oljeavskiljare i Sundsvall

Om du har en oljeavskiljare och är i behov av att tömma den hjälper vi dig gärna. Kontakta oss så ser vi till att tömma din oljeavskiljare, snabbt och lätt. Sedan tar vi hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt, samt till bästa möjliga kostnad för dig som kund med våra effektiva ADR-bilar för slamsugning.

5-Års-besiktning oljeavskiljare

Vi är även ackrediterade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR:s (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening) standard. Vi kontrollerar att filter (koalesatorfilter) som upptar stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade. Om så är fallet kan vi rengöra eller byta ut dem.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.

Andra tjänster i Sundsvall

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Relining
Avfallshantering