Kanaltätning – Umeå

Anlita oss på Swoosh Umeå för kanaltätning

Läckande ventilationskanaler är ett stort och dyrt problem. Hela 80 procent av landets ventilationskanaler läcker, enligt en undersökning från Energimyndigheten.

Ett undermåligt ventilationssystem måste åtgärdas för att klara en OVK-besiktning.

Ett läckande ventilationssystem betyder också stora värmeförluster när onödigt mycket energi går åt till uppvärmning, plus att dålig lukt och ohälsosamt inomhusklimat kan bli följden.

Ingen rivning behövs – kostnadseffektivt och snabbt

Med renoverade och täta kanaler blir ventilationssystemet som nytt. Kanaltätning med Linervent-metoden från Swoosh är en kostnadseffektiv, snabb och säker åtgärd.

Metoden innebär att de befintliga ventilationskanalerna tätas inifrån, så kallad relining. Ingen rivning behövs, vilket också innebär att man slipper asbestsanering där en sådan annars skulle krävas.

Sug inte ut värmen

Enligt Boverkets förordningar ska OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomföras med regelbundna intervaller. Ger besiktningen underkända värden är fastighetsägaren skyldig att åtgärda problemen. En vanlig insats är att sätta in en starkare fläkt – men detta är ingen bra lösning. Det innebär bara att mer värme sugs ut, medan luktproblemen består.

Viktigt med noggrann analys

Varför fungerar inte ventilationen som den ska? Det är den viktigaste frågan. Att ta beslut och vidta åtgärder innan du har svaret på den frågan är ingen bra lösning. Det krävs en undersökning och analys först. Och undersökningen är ganska enkel och billig i sammanhanget.

Kamerabesiktning

Swoosh börjar alltid analysarbetet med en grundlig kamerabesiktning av kanalsystemet. Efter den kan vi tillsammans med kunden göra en bedömning av hur stora läckageproblemen är. Visar det sig att läckande kanaler är boven i dramat, redovisar vi en plan för hur renoveringen kan genomföras. Den kommer att spara pengar över tid. Dessutom blir inomhusklimatet mycket bättre.

Kortfattat om Linervent-metoden

En tätning med Linervent-metoden kan användas i kanaler av tegel, eternit (asbest), plåt och betong. Linervent-metoden har många fördelar, bland annat:

– Sänker uppvärmningskostnader

– Förhindrar spridning av dålig lukt (matos, cigaretter, hushållsavfall etc)

– Du slipper riva kanalsystemet

– Ingen asbestsanering behövs

– Den nya ytan klarar rörelser och sättningar i byggnaden

– T-kors, S-kurvor och 90-gradersböj är inget hinder

– Runda eller fyrkantiga kanaler hanteras

– Oregelbundna övergångar är inget hinder

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.

Andra tjänster i Umeå

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Relining
Avfallshantering