Oljeavskiljare – Uppsala

Tömma oljeavskiljare i Uppsala

Om du har en oljeavskiljare och är i behov av att tömma den kan vi vara till hjälp. Kontakta oss så ser vi till att tömma din oljeavskiljare, och sedan tar vi också hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt samt till bästa möjliga kostnad för dig med våra effektiva Slamsugnings ADR-bilar.

5-Års-besiktning av oljeavskiljare

Vi är även ackrediterade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR:s standard i Sverige. Vi kontrollerar att filter, (koalesatorfilter) som utsätts för stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade, isåfall kan vi rengöra dem eller byta ut dem.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Uppsala

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Sanering
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Relining
Avfallshantering