Avfallshantering – Västerås

Avfallshantering Västerås

Vid saneringar, slamsugningar och andra miljötekniska arbeten uppstår ett behov av frakt och hantering av avfall. Vi tar hand om den typen av avfall från hela Västerås med omnejd.

Miljöhänsyn i fokus

Vi har miljöhänsyn i fokus, vilket innebär att vi alltid strävar efter kortast möjliga fraktsträckor och största möjliga mån av återvinning av omhändertaget avfall.

Så gör vi

Vi tar hand om avfallet och fraktar det kortast möjliga avstånd för återvinning eller destruktion enligt miljövänlig princip.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Västerås

Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Sanering
Relining