Oljeavskiljare – Västerås

Tömma oljeavskiljare i Västerås

Om du har en oljeavskiljare och är i behov av att tömma den är Swoosh rätt partner. Kontakta oss så ser vi till att tömma din oljeavskiljare på ett korrekt sätt, och sedan tar vi också hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt samt till bästa möjliga kostnad för dig med våra effektiva Slamsugnings ADR-bilar.

5-Års-besiktning av oljeavskiljare

Vi är även ackrediterade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR:s standard i Sverige. Vi kontrollerar att filter, (koalesatorfilter) som utsätts för stora mängder finkornigt slam och oljerester inte är mättade, isåfall kan vi rengöra dem eller byta ut dem.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Kontakta oss nu via mail

Andra tjänster i Västerås

Slamsugning
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Schaktfri rörrenovering
Fastighetsbesiktning
Sanering
Relining
Avfallshantering