Swoosh Sverige AB
Vi är ett heltäckande miljöteknikföretag.

Swoosh är ett modernt miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom sanering, stamrenovering, högtrycksspolning, inspektion, rådgivning och förebyggande åtgärder. Vi täcker hela Norrland plus Mälardalen. Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll.

Vi har dygnet runt-jour och rycker ofta ut på akuta uppdrag. Samtidigt arbetar vi allt mer med planerade och förebyggande tjänster åt industrier, företag och fastighetsägare. Att ha ordning på sitt miljöarbete är en viktig kvalitetsfaktor. Dessutom lönsamt, eftersom utsläpp och nedsmutsning är omgärdat av stränga regler och lagar som, om man bryter mot dem, kan leda till höga sanktionsavgifter. Hos Swoosh finns erfarenhet, högteknologisk utrustning och experter som gör att vi hanterar miljöfrågor på ett effektivt sätt.

Allt fler upptäcker våra tjänster. Det gläder oss och är ett kvitto på att Swoosh höga ambitioner och investeringar ger resultat. Ett par viktiga saker ska dock alltid förbli som det var när vi startade företaget:   Att vi är ödmjuka inför kundernas önskemål; att vi håller snyggt omkring oss, trots att uppdragen ofta handlar om smutsig hantering; att vi har förmåga att lyssna och sedan med engagemang levererar något som blir en positiv vändning för en person eller ett företag som har befunnit sig i en svår situation.

Mikael Gruffman
Verkställande direktör

Mikael Gruffman, VD Swoosh

Första steget togs redan 1992.

Swoosh AB startades och drivs av Mikael Gruffman (vd), Andreas Juneblad och Roger Vikström. Företaget har cirka 200 anställda och finns i Umeå, Lycksele, Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle och Stockholm/Mälardalen. Swoosh etablerades 2007, men redan 1992 började Mikael Gruffman lägga grunden till sin gedigna branscherfarenhet då han startade Umeå Tank & Miljö AB, ett lokalt välrenommerat spol- och slamsugningsföretag. När bolaget såldes efter 12 år värvades Gruffman av en branschjätte och blev regionchef för Stena Tank & Miljö.

Efter några år var Mikael Gruffman tillbaka i egen regi som engagerad ledare för Swoosh Sverige AB. Det fanns nya idéer och branscherfarenheter han ville utveckla tillsammans med Andreas Juneblad, Roger Vikström och ganska snart en växande skara medarbetare i en svår bransch med speciella förutsättningar. Det har blivit succé.

Swoosh kundnära arbetssätt och tekniska kapacitet har inneburit att företaget kunnat växa i stabil takt och etablera sig på nya orter, främst i Norrland. Lokalkännedom, rätt platschef och personal är de viktigaste ingredienserna när Swoosh etablerar sig på nya orter. Teknisk kapacitet är viktigt, men det viktigaste av allt hos Swoosh är det personliga engagemanget och viljan att göra ett snyggt och bra jobb. Det är grunden till vår framgång.

Euro 6 Recycler

Rätt kunskap ger ett bra miljöarbete.

Vi hjälper våra kunder att värna miljön. Swoosh hjälper också uppdragsgivarna att följa gällande miljölagstiftning. En mängd lagar och lokala föreskrifter reglerar miljöfarlig verksamhet. Det är inte enkelt att vara uppdaterad på allt. Rådgivning kring detta regelverk är en del av vårt erbjudande eftersom vi dagligen arbetar med dessa frågor och har både kunskap och tekniska lösningar för att ”göra rätt”.

Som miljötekniskt företag hanterar Swoosh ofta miljöskadliga ämnen. Vi arbetar alltid förebyggande, så att föroreningar och belastning på natur och miljö begränsas så långt som möjligt – självklart alltid enligt aktuella lagkrav. Vid vissa krävande uppdrag måste vi använda kemisk-tekniska produkter, som då väljs ut noggrant med miljöaspekterna i fokus. Vi källsorterar vårt eget avfall.

Alla medarbetare och anlitade underentreprenörer omfattas av vårt praktiska miljöarbete och vår miljöpolicy. Miljöarbetet och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom information, utbildning och ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Certifieringar och medlemskap.

ISO-certifieringar

Swoosh Sverige AB strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet och miljösäkerhet. Därför arbetar vi enligt ISO-certifierade ledningssystem inom kvalitet och miljö: ISO 9001 och ISO 14001.

Medlem i branschorganisationen STOR

Swoosh är medlem i STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening). STOR är en organisation som arbetar med utbildning inom säkerhet, miljö och kvalité samt information om nya regler och anvisningar som berör företag och myndigheter i branschen.

Medlem i STVF och SSTT

Swoosh är medlem i STVF (Sveriges TV-inspektions Företag) som arbetar med branschfrågor och utbildning gällande kamerabesiktningar. STVF har funnits sedan 1989 och är numera en del av den Skandinaviska föreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology), som arbetar med utveckling av och informationsspridning kring schaktfri teknik, även kallat NoDig-metoder. SSTT deltar även i internationella samarbeten med liknande organisationer över hela världen.

Medlem i BRiF

Swoosh är medlem i Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF), som är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier.

En stabil partner

Swoosh är ett stabilt bolag som funnits länge i branschen. Vi har det högsta kreditbetyget (AAA) enligt Soliditets kreditvärderingssystem.