Swoosh Sverige AB.
Vi är ett heltäckande miljöteknikföretag.

Swoosh är ett miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom bland annat stamrenovering, cisternrengöring, högtrycksspolning, inspektion, farligt avfall, industritjänster, rådgivning och förebyggande åtgärder.

Vi täcker hela Sverige med lokalt drivna anläggningar. Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll.

Swoosh har dygnet runt-jour och rycker ofta ut på akuta uppdrag. Samtidigt arbetar vi allt mer med planerade och förebyggande tjänster åt industrier, företag och fastighetsägare.

Ett gott miljöarbete är en viktig kvalitetsfaktor och profilfråga som engagerar. Utsläpp och nedsmutsning är också omgärdat av ett omfattande regelverk. På Swoosh arbetar vi dagligen med dessa frågor. Vi har erfarenhet, högteknologisk utrustning och även lagteknisk expertis som hjälper våra kunder att hantera miljöärenden på ett effektivt och korrekt sätt.

Allt fler upptäcker våra tjänster. Det gläder oss och är ett kvitto på att Swoosh höga ambitioner och investeringar ger resultat.

Ett par viktiga saker ska dock alltid förbli som det var när vi startade företaget:   Att vi är ödmjuka inför kundernas önskemål; att vi håller snyggt omkring oss, trots att uppdragen ofta handlar om smutsig hantering; att vi har förmåga att lyssna och sedan med engagemang levererar något som blir en positiv vändning för en person eller ett företag som har befunnit sig i en svår situation.

Mikael Gruffman
Verkställande direktör

Mikael Gruffman, VD Swoosh

Första steget togs redan 1992.

Swoosh Swoosh startades i Umeå 2007. Delägare och vd var Mikael Gruffman som redan 1992 hade börjat lägga grunden till sin gedigna branscherfarenhet då han startade ett regionalt spol- och slamsugningsföretag. Efter 12 år värvades han till en större koncern i branschen och arbetade som regionchef.

Några år senare var han tillbaka i egen regi som engagerad ledare för Swoosh Sverige AB. Det fanns nya idéer och branscherfarenheter som kunde utvecklas tillsammans med fler delägare, och ganska snart med en växande skara medarbetare i en bransch med speciella förutsättningar. Det blev succé. Efter några år fanns Swoosh längs hela Norrlandskusten ned till Stockholm och Mälardalen.

Hösten 2022 gick Oleters spol- och reliningverksamheter (NHS, MCM och S-pipe) samman med Swoosh och skapade därmed en rikstäckande koncern. De lokala aktörerna fortsatte verksamheten under namnet Swoosh, nu med ökad kapacitet och tillgång till fler avancerade tjänster. Lokalkännedom, rätt platschef och kunnig personal är centrala ingredienser för oss.

Det kundnära arbetssättet och Swoosh tekniska kapacitet är uppskattat. Numera kan vi erbjuda våra tjänster i hela landet. Teknisk kapacitet är viktigt, men det viktigaste av allt hos Swoosh är det personliga engagemanget och viljan att göra ett snyggt och bra jobb.

Det är grunden till vår framgång.

Euro 6 Recycler

Kunskap ger ett bra hållbarhetsarbete.

Vi jobbar med miljöfrågor dagligen och bidrar till arbetet för ett hållbart samhälle genom uppdragen hos våra kunder. Inom vår egen verksamhet vill vi självklart också vara en god aktör som jobbar för hållbarhet.

Vårt interna hållbarhetsarbete är prioriterat som ett av koncernens fokusområden. Det innebär att våra tjänster och hela verksamheten ska vara så hållbar som möjligt, med huvudfokus på medarbetare och miljö. Analysen av koncernens verksamhet visar att vi kan påverka inom 10 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi är förankrad i tre av dessa mål där verksamhetens påverkan är som mest relevant.

Vi arbetar kontinuerligt för att vi, tillsammans med våra kunder, ska kunna driva utvecklingen av tjänster och metoder för mindre klimatpåverkan, för hur digitala möjligheter kan minska resande och reducera utsläpp, samt hur vi säkerställer att vi är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare.

Certifieringar och medlemskap.

ISO-certifieringar

Swoosh Sverige AB strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet och miljösäkerhet. Vår verksamhet i Umeå är ISO certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Samtliga våra verksamheter i Sverige arbetar efter samma ledningssystem.

Medlem i branschorganisationen STOR

Swoosh är medlem i STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening). STOR är en organisation som arbetar med utbildning inom säkerhet, miljö och kvalité samt information om nya regler och anvisningar som berör företag och myndigheter i branschen.

Medlem i STVF och SSTT

Swoosh är medlem i STVF (Sveriges TV-inspektions Företag) som arbetar med branschfrågor och utbildning gällande kamerabesiktningar. STVF har funnits sedan 1989 och är numera en del av den Skandinaviska föreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology), som arbetar med utveckling av och informationsspridning kring schaktfri teknik, även kallat NoDig-metoder. SSTT deltar även i internationella samarbeten med liknande organisationer över hela världen.

Medlem i BRiF

Swoosh är medlem i Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF), som är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier.

En stabil partner

Swoosh är ett stabilt bolag som funnits länge i branschen. Vi har det högsta kreditbetyget (AAA) enligt Soliditets kreditvärderingssystem.