Fastighetsbesiktning

Hör du kluckande ljud från vasken och duschen? Har du ett kluckande avlopp med dålig avrinning? Blir det stopp i avloppet med jämna mellanrum…? Det finns flera tidiga tecken på att det är dags för avloppsrensning och en mer omfattande fastighetsbesiktning. När fuktfläckar eller mögellukt uppstår har ett läckage sannolikt redan orsakat omfattande skador.

Swoosh har lång erfarenhet och expertkunskap från rör- och stamarbeten i både stora fastighetsområden och enskilda villor. En tidig insats är alltid en god investering. Förebyggande åtgärder betalar sig.

Kamera ger svar

En professionell rörinspektion med kamera ger svaret på många frågor. Kanske räcker det med en hetvattenspolning för att röret ska fungera bra igen, kanske behöver det gamla avloppet en helrenovering (relining). Inför en försäljning av fastigheten kan ett dokument som redovisar ett avloppssystem i gott skick vara en värdefull handling.

Rörinspektion med kamera är grunden för att göra rätt bedömning. Vi besiktar hela avloppssystemet fram till kommunal anslutning eller trekammarbrunn. Våra utbildade rörinspektörer redovisar film och dokumentation, sedan föreslår vi lämpliga åtgärder ifall fastighetsbesiktningen visar på några problem.

Löpande avtal betyder trygghet

Swoosh experter har sett det mesta när det gäller trasiga avlopp och dess konsekvenser. Oavsett problem får du svar på frågorna och rådgivning om den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Kontakta oss för enstaka besiktningar i exempelvis en privat villa eller en bostadsrättsförening. Swoosh erbjuder även löpande avtal gällande fastighetsbesiktning och underhåll, avsedda för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss för en enstaka besiktning eller i ett akut skede. Ofta kan en tidig insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning