Högtrycksspolning

Swoosh har specialutrustning för högtrycksspolning av allt från stora vägtrummor och kulvertar till rör av mindre dimensioner i privata fastigheter. Vi når fram även där framkomligheten är begränsad. Vår miljötekniska utrustning med justerbart högtryck och hetvatten kan också användas för särskilt svåra uppdrag som betongfräsning och rotskärning.

Swoosh spolar rent det mesta under och ovan mark som t.ex: dräneringar, regnvattenbrunnar, stopp i avlopp och stammar, stuprör, vattenledningar, köksavlopp, avlopp i tvättstugan och frusna avlopp. Våra kunder är allt från tunga industrier och kraftverk till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Både spolar och renar

Först besiktar vi problemstället i samverkan med beställaren. Därefter använder vi en spolbil med kapacitet att öppna och göra rent även i de svåraste fallen. Swoosh fordon är utrustade med miljöteknisk utrustning för högtrycksspolning med hetvatten och många av våra fordon har dessutom en filterteknik som renar vattnet, vilket innebär att det kan återanvändas. Detta spar tid och minskar transporterna eftersom vi inte behöver hämta nytt vatten så ofta.

Vi tar oss fram

Vi har både större kombibilar i miljöklass EURO-6 samt små smidiga och miljöklassade spolbussar med god framkomlighet. Med de större kombibilarna kan vi dessutom suga och spola samtidigt ifall uppdraget är av sådan art att det krävs exempelvis slamsugning och renspolning samtidigt.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan spolning av stopp i avloppet eller liknande problem, bespara dig stora kostnader från vattenskada och andra följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Kanaltätning (Ventilationsrelining)
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning