Oljeavskiljare

Industrifastigheter, P-hus, tvätthallar, bilfirmor och större garage är några exempel på platser där det finns oljeavskiljare. Den säkrar miljön. Oljeavskiljaren separerar olja, bensin och andra miljöfarliga vätskor från vattnet i avloppet. Med jämna mellanrum måste man tömma oljeavskiljaren och besiktiga den för att behålla funktionen.

Tömning
Swoosh har lång erfarenhet av arbete med tekniska system för miljöskydd, t.ex. att tömma oljeavskiljare. Vi använder ett ADR-slamsugningsfordon med hög kapacitet. Ifall det går för lång tid mellan tömningarna tränger avfallet ut tillsammans med avloppets spillvatten. Det kan skada miljön, förorena sjöar och vattendrag och dessutom påverka kommunens avloppssystem och reningsverkets biologiska bädd som renar avloppsvattnet.

Så här gör vi
Med jämna intervaller besöker våra tekniker er för att tömma oljeavskiljaren. Samtidigt besiktar vi och informerar om eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa funktionen. Protokoll upprättas. Avfallet deponerar vi på ett miljöriktigt sätt i samverkan med lokala deponiföretag.

5-årsbesiktning av oljeavskiljare
Eftersom oljeutsläpp kan påverka miljön och dricksvattnet, omgärdas oljeavskiljare av omfattande miljölagstiftning. Praxis i de flesta kommuner är att tömning ska ske minst en gång per år (kan variera i olika kommuner). Intyg på tömning ska arkiveras minst fem år och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. Lagen kräver att besiktning sker vart femte år.

Så här gör vi
Swoosh besiktigar oljeavskiljare enligt STOR-standard (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening). Vi besiktar hela systemet och kontrollerar att filter inte är mättade och därmed ur funktion. Beroende på skick rengör vi, alternativt byter filter. Protokoll upprättas.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan
Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

 

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för Oljeavskiljare kontroll behandlas med sekretess.

 

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Relining
Rörinspektion med kamera
Sanering
Schaktfri rörrenovering
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning