Oljeavskiljare

Industrifastigheter, P-hus, tvätthallar, bilfirmor och större garage är några exempel på platser där det finns oljeavskiljare. Den säkrar miljön. Oljeavskiljaren separerar olja, bensin och andra miljöfarliga vätskor från vattnet i avloppet. Nya lagkrav innebär att rapportering till Naturvårdsverket måste ske regelbundet.

Swoosh har lång erfarenhet av arbete med tekniska system för miljöskydd, t.ex. att tömma oljeavskiljare. Vi använder ett ADR-slamsugningsfordon med hög kapacitet.

Ska rapporteras till Naturvårdsverket
Eftersom oljeutsläpp kan påverka miljön, omgärdas oljeavskiljare av omfattande miljölagstiftning. Sedan november 2020 ska alla verksamheter rapportera in uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Den tjänsten sköter Swoosh när vi tömmer er oljeavskiljare.

Tömning – så här gör vi
Med jämna intervaller besöker våra tekniker er för att tömma oljeavskiljaren. Samtidigt besiktar vi och informerar om eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa funktionen. Protokoll upprättas. Avfallet deponerar vi på ett miljöriktigt sätt i samverkan med lokala deponiföretag.

Femårsbesiktning och 6 månaders kontroll
Din oljeavskiljare måste tömmas med regelbundna intervaller. Du har även ansvaret att genomföra funktionskontroller två gånger per år, dessa kontroller är lagstadgade och ska dokumenteras. Dessutom ska oljeavskiljaren besiktigas vart femte år. Både 5-årsbesktning och halvårskontroller är tjänster som Swoosh hjälper dig med.

Vi är ackrediterade
Swoosh är ett av Swedac ackrediterat kontrollorgan för 5-årsbesiktning av oljeavskiljare. Det skapar trygghet och säkerställer att du anlitat ett företag som har kontroll på lagstiftning och alla viktiga processer när det gäller besiktning och tömning av oljeavskiljare.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan – året om!
Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för kontroll av oljeavskiljare, behandlas med sekretess.

 

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Kanaltätning (Ventilationsrelining)
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Relining
Rörinspektion med kamera
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning