Slamsugning

Swoosh sugtekniska system kan användas i en mängd olika sammanhang – både för vätskor och torra material (se även Torrsugning / Vakuumsugning). Systemet kan till och med användas för takskottning. Eftersom sugbilen har en lång slang kommer vi fram även till trånga utrymmen som garage-, industri- och källarutrymmen.

Swoosh slamsugning räddar effektivt källare och andra utrymmen från allvarliga följdskador vid översvämningar. Med våra specialutrustade sugfordon tömmer och rensar vi allt från trekammarbrunnar, septictankar, rännstensbrunnar och pumpgropar till fett- och oljeavskiljare.

Kommunala uppdrag

Slamsugning kan både vara planerade och akuta insatser. Swoosh utför exempelvis schemalagda tömningar av enskilda trekammarbrunnar på uppdrag av olika kommuner. Med våra större kombibilar i miljöklass EURO-6 genomför vi högpresterande slamsugning och forslar snabbt över den smutsiga vätskan till en tank.

Suger och spolar samtidigt

Samtidigt som slamsugningen pågår kan vi vid behov utföra en effektiv och miljöskonsam spolning av nedsmutsade ytor, eftersom våra kombifordon har separerade tankar. Vi slamsuger och renspolar alltså samtidigt med ett och samma fordon. Detta blir en tids- och miljöeffektiv åtgärd.

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en tidig insats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning