Schaktfri rörrenovering

Schaktfri rörrenovering är en kostnadseffektiv lösning för renovering av gamla spill- och dagvattensystem i gatunäten. Metoden liknar relining i fastigheter och innebär att Swoosh renoverar grova rör utan att gräva – därför kallas metoden populärt även för No Dig.

Att slippa gräva för att byta rör kan betyda besparingar på miljontals kronor för uppdragsgivaren. Vi renoverar rör i dimensioner från 150 mm till 1,6 meter.

I en utredning som konsultföretaget Sweco presenterade hösten 2015, beräknas renoveringsbehovet av kommunala VA-nät som mycket omfattande i Norrland. Enbart i Västerbotten uppskattades kostnaden till cirka 20 miljarder kronor!

Bakgrund – en tickande bomb

Merparten av kommunernas VA-nät anlades mellan 1950-70 och bedöms av experter till stora delar som en tickande bomb. Åtskilliga mil gamla rör behöver åtgärdas.

I stället för att gräva upp och byta trasiga eller uttjänta rör, skapar vi ett helt nytt rör inuti det gamla. Swoosh metod utförs i flera steg. Först besiktar vi de gamla rören med en kamera och samråder med beställaren. Om det behövs spolar vi rent och därefter dras en så kallad pre-liner ut i botten av röret, det är en slags glidplast. Efter det dras ett förimpregnerat foder in.

Slipper gräva

Fodret blåses upp och exponeras för UV-ljus. En sträcka på 50 meter tar cirka 60 minuter, beroende på fodrets tjocklek. Efter härdning ger metoden ett nytt stenhårt glasfiberrör som samtidigt har en viss flexibilitet för markrörelser. Klart!

Swoosh är en komplett leverantör som utför renovering av både rör/stammar i fastigheter och grövre ledningar i VA-näten. Vi har lång erfarenhet av rörrenovering (relining) i fastigheter samt renovering av lite större samlingsledningar till kommunala huvudledningar. Principen är densamma för schaktfri rörrenovering i gatunäten.

 

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb åtgärd eller tidig besiktning av ett problem, minska risken för bestående skador i det långa loppet. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Sanering
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning