Stockholm Industri

Telefon vxl: 08-677 00 80  Välkommen till Swoosh Industriavdelning. Vi utför allt från Torrsugning, tömning och besiktning av oljeavskiljare till högtrycksspolning med pumpar för industrisanering. Vi har jour dygnet runt alla dagar i veckan.

Kontakta oss nu via mail