Industritjänster – Umeå

Undvik stopp i produktionen

Stopp i produktionen inom industrin leder till många miljoners tapp i produktion varje år. Dessutom ofta med felaktig hantering av farligt avfall.
Swoosh uppdrag är att vara en snabb och kompetent samrbetspartner i kritiska situationer där sanering behövs. Våra experter är också en trygg resurs vid planering, underhåll, förebyggande arbeten och myndighetskontakter.

Vi arbetar förebyggande

Tillsammans med våra kunder tar vi fram besiktnings- och underhållsplaner. Det är ett viktigt arbete och motverkar att de akuta situationerna alls uppstår. Swoosh har rutiner för att lägga upp kundanpassade program som kan innehålla exempelvis oljeavskiljning, avloppsrensning, avfallshantering, hetvattenspolning, tvättning, mossrensning av betongytor, förebyggande vakuumsugning av skräp samt rensning och bortfräsning av bergssalter ur ledningar och avloppssystem. Ett exempel är våra kraftfulla vakuumsugande fordon (5 400 kubikmeter/tim, Euro 6) som drar upp lera, sten, olja, slam och liknande ur de djupaste groparna och schakten på vattenkraftstationer runt om i Norrland. Vi har jour dygnet runt och våra moderna saneringsfordon kan snabbt vara på plats.

Rörinspektioner med kamera

Swoosh auktoriserade rörinspektörer kan kamerabesikta och spela in hur det ser ut i avloppssystem, under vatten, i trånga passager och ledningar. Det är en trygghet som innebär att du tidigt kan upptäcka dolda fel eller begynnande problemområden. Det ger också en dokumentation av förändringar över tid. Läs mer

Underhållsplan – Så här gör vi

Hos våra avtalskunder sköter vi besiktningar och underhåll enligt en överenskommen plan. Hela eller delar av vårt breda tjänsteprogram kan ingå i ett underhållsavtal. När det gäller transport av avfall och deponi, samarbetar vi med seriösa lokala deponiföretag för korta och effektiva transportvägar.
Titta igenom alla våra tjänsterubriker här nedanför och välj de tjänster som ditt företag har behov av. Hör gärna av dig, så kommer vi ut till er för en kostnadsfri genomgång. Därefter tar vi fram ett åtgärdsförslag med kostnadsuppgifter. Självklart är även du som inte är avtalskund välkommen att ringa oss för enstaka uppdrag eller i akuta situationer.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.

Andra tjänster i Umeå

Kanaltätning
Slamsugning
Oljeavskiljare
Torr / vacuumsugning
Rörinspektion med kamera
Stamspolning / Rörspolning
Fastighetsbesiktning
Relining
Avfallshantering