Sanering

Swoosh Sanering fokuserar på stora och små saneringsuppdrag. Med expertkunskap och avancerad teknisk utrustning genomförs jobben på ett effektivt och säkert sätt.

Vi utför asbestsanering, fuktskadesanering, fuktmätningar, PCB-sanering samt uttorkning/avfuktning efter översvämningar och många andra typer av saneringsåtgärder. Swoosh Sanering har jour 24 timmar om dygnet, alla dagar året om.

Ett saneringsuppdrag inleds med att Swoosh utbildade skade- och fukttekniker besiktar skadan/problemområdet. En noggrann besiktning och plan är den första och viktigaste åtgärden innan en sanering startar. Ibland kan små åtgärder ge stora effekter, ibland krävs mer omfattande insatser. Besiktningen ger svaret.

Avancerad saneringsutrustning

Därefter sätter vi snabbt in de åtgärder som krävs för att sanera lokalerna på ett optimalt sätt, självklart enligt de lagar och lokala föreskrifter som styr saneringsverksamhet. Tack vare hög kompetens och modern utrustning är vi en trygg branschpartner som löser saneringsärenden på ett effektivt sätt i samspel med myndigheternas krav.

En stor del av våra uppdrag rör asbestsanering. I stort sett alla byggnader uppförda under 1950-, 60- och 70-talet har byggnadsmaterial med förekomster av asbest. Materialet totalförbjöds för 35 år sedan men orsakar fortfarande många fall av cancer. När vi sanerar material som asbest är säkerheten rigorös. Utrustningen som krävs är avancerad för att skydda såväl utförande personal
samt personer som vistas i närområdet.

Snabb insats begränsar skadorna

Vid en akut skada, exempelvis en översvämning, kan en snabbt igångsatt avfuktning minska utbredningen av förstörelsen. Såväl lokalytor som möbler och annat lösöre kan räddas vid en snabb insats. Tack vare vår jourtjänst kan Swoosh Sanering snabbt vara på plats med en fullt utrustad servicebil. Kort inställelsetid innebär att följdskadorna kan begränsas.

 

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb saneringsinsats bespara dig stora kostnader från ytterligare följdskador. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Schaktfri rörrenovering
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning